TJÄNSTER

Vi erbjuder tekniska konsulttjänster för mark och anläggning inom områdena:

  • Projektledning – vi tar hand om ert projekt eller ingår i er organisation. Vi har kompletta dokumentationssystem och dokumentbanker. Finns det inga rutiner så tar vi fram dem.

 

  • Projekteringsledning – vi leder er projekteringsorganisation. Vi tar hand om er projekteringsledning, vi kan även sätta ihop en projekteringsgrupp åt er. Små och stora projekt, huvudprojekt eller delprojekt spelar ingen roll.

 

  • Byggledning – vi är beställarens ombud och är byggplatsuppföljare.

  • Projektstöd – vi är stödresurs till beställaren inom projektledning.

 

 

 

En bild som visar person

Automatiskt genererad beskrivning

 

  • Besiktningsman mark och anläggning – vi kan besikta alla typer av markanläggningar. Vår besiktningsman har lång erfarenhet i branschen. Vi kan även göra statusbesiktningar av markanläggningar och upprätta åtgärdsplaner beträffande mark för fastighetsförvaltare

Inom affärsområde Management erbjuder vi:

En bild som visar staty, boll, sitter, håller

Automatiskt genererad beskrivning

Verksamhetsutveckling.

En bild som visar kontorsmaterial, ritning

Automatiskt genererad beskrivning

 

RN MANAGEMENT

Heter vår Management verksamhet.

Inom affärsområde bemanning erbjuder vi:

 

För förfrågan inom dessa tjänster, klicka på tjänsten.

 

Övriga affärsområden:

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

 

Varmt välkomna att höra av er

forfragan@rnprojekt.se

 

Iryna Vuy ansvarar för affärsområde bemanning.

Besiktningar genomförs i 3 steg.

- Inläsning på handlingar

- Okulär besiktning på plats

- Upprättande och översändning av utlåtande.

 

Vi erbjuder besiktning i hela landet, men främst inom Stockholms och Uppsalalän samt Västmanlandslän.

Vi har ett stort nätverk av samarbetspartners och

kan dessutom erbjuda er:

 

För förfrågan inom dessa tjänster, klicka på tjänsten.

 

2021 © ROBERT NYBERG PROJEKT AB